Lite fakta om Asbest

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen.

Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest)

Mineralet är en vackert silkesglänsande, fintrådig variant av serpentin, som ofta bildar ådror i vanlig serpentin. Dess färg är vitaktig (leukotil) till olivgrön och det är lätt att bearbeta till en mjuk, ullig massa. Mineralet är uppbyggt av Mg(OH)2-skikt och Si2O52- -skikt som inte matchar varandra helt med följd att dubbelskiktet rullar ihop och bildar mikroskopiska rör.[1]

 

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, som är en mycket allvarlig tumörform, och varje år dör ett hundratal personer i Sverige på grund av mesoteliom.

Urklipp från Wikipedia.

Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper såsom hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk isoleringseffekt, goda brandskyddande egenskaper, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet. Genom dessa egenskaper kom asbest att få stor användning i bygg- och byggnadsämnesindustri. Asbest har använts som brandskydd i bl.a. stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, soprum och andra lokaler av många slag. Som värmeisolering har asbest installerats i rör och värmepannor, bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix och fog till kakel. Asbest har också använts i fordonsindustri som friktionsmaterial med slitstarka egenskaper i tillverkning av bromsar. Gemene man känner till eternit-skivorna på fasader på svenska 1950-talshus, skivor av asbestcement. Dessa fasader är nästan ”eviga” vilket namnet eternit syftar på då de inte påverkas nämnvärt av väder och vind. Ibland har man målat dessa skivor men oftast har skivorna kvar sin grå ursprungsfärg. Eternit har även använts till ventilationskanaler och det är inte ovanligt att 1940- och 1950-talshus har frånluftskanaler av Eternit.

Problemet med Eterniten är ju att Asbestfibern inte påverkas av ålder eller väder, men det gör betongen som binder fibern och när betongen börjar att vittra bort lossnar Asbestfibern och är då fri igen.

Har man då ett Eternit tak så kan man räkna med att vid tex ett skyfall så har det lossnat fibrer från taket som följt med vattnet ner och med stor sannolikhet hamnat i gräsmattan under hängrännan som ofta överflödas eller missas helt när det regnar mycket.

Låt oss säga att det är en fin lördag förmiddag i Augusti någonstans i ett bostadsområde där något stort byggbolag byggt massor av likadana hus med de nya fantastiska takplattorna med namnet Eternit någon gång under 60-70 talet, gräset växer så det knakar…

Bäst att klippa gräset tänker många, 30 min senare brummar det i nästan alla trädgårdar, det luktar gott av nyklippt gräs… det som man inte vet eller tänker på är att troligtvis i detta gräs som nu klippts låg Asbestfiber från taket som nu slungats runt i hela området och nu finns för alla att andas  in…

Asbestmaterial bildar vid mekanisk påverkan med lätthet fibrer som hålls svävande i luft som damm. Dammet och dess ingående partiklar kan vid inandning tas upp i luftvägar och lungvävnad och där påverka och även skada kroppsvävnad som de kommer i kontakt med. Yrkesmässig användning av asbest och asbesthaltiga produkter är förbjuden i många länder, i Sverige sedan 1982.

 

Bra länk för mer info om Asbest:

https://www.alsglobal.se/miljoanalys/asbest/om-asbest